Přijímáme běžné druhy platebních karet.

Den Braven

Den Braven
Lepidlo Mamut 


Vytváří mimořádně odolné lepené spoje již s maximální počáteční přídržností. Přilepí i těžké předměty mamutí silou k podkladu, bez nutné fixace lepeného spoje. Lepidlo Mamut nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty. Jedná se o speciální modifikaci MS polymerů, vytvářející po vytvrzení přetíratelný vysokopevnostní a elastický spoj. Není agresívní k podkladům, je ideální pro lepení zrcadel.

Výhody 

  • Okamžitá a vynikající přilnavost k podkladu
  • Bez obsahu silikonu, izokyanátů, rozpouštědel a ftalátů
  • Rychle vytvrzující, bez zápachu
  • Lepidlo Mamut vytváří trvale pružný, odolný, vodotěsný spoj
  • Odolný vlhku, vodě, slané vodě (moře), povětrnostním vlivům, chlóru, čisticím prostředkům
                   
                                 Lepidlo Mamut E-SHOP

Chemická kotva 

Chemická kotva je dvousložkový chemický kotvicí systém na bázi polyesterových pryskyřic pro velice rychlé kotvení s vysokou pevností, vytvrzující chemickým procesem.

Použití
Chemické kotvení ocelových tyčí, patek zábradlí a šroubů
Kotvení do podkladů z betonu, tvárnic, plného zdiva, dutých cihel apod.
Kotvení mechanického upevňování výkladů, garážových vrat, výkladních skříní apod 

Univerzální silikon

Vysoká přilnavost k nesavým materiálům.
Trvale pružný, Odolný vlhku,plísním, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření.
Základ / Materiál 100% silikon - acetát
Tepelná odolnost –50 / +120°C (po vytvrzení)
Pro těsnění skla s okenním rámem, systémem sklo – kov. Široké využití v domácnosti. Utěsňuje styčné spáry ve stavebních konstrukcích. Velmi vysoká přilnavost na sklo, smalt, keramické dlaždice a povrchově upravené kovy bez nutnosti použití primerového nátěru. Není vhodný pro použití na PE, PP, teflon, beton, mramor, hliník, měděný a pozinkovaný plech, olovo, ocel s galvanickým povrchem a živičné podklady.

                                   Univerzální silikon SL   E-SHOP

Akrylový tmel na sádrokartony

Jednosložkový spárovací tmel, na bázi speciálních akrylů. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří trvale pevný, elastický spoj.
Tmel je pružný, odolný povětrnostním vlivům a UV záření.
Použití :
Akrylový tmel je určen na tmelení spár v interiéru, například na tmelení spár mezi dřevěnými, kovovými a plastovými rámy oken a ostěním. Stejně dobře je jej možné využít pro tmelení spár mezi dřevem, betonem, zdivem, kovy a plastem či sklem ve stavebnictví nebo průmyslu.
Přibližná spotřeba cca 13m při spáře 4x6mm

Akrylový tmel - ESHOP

Protipožární silikon Pyropol

Jednosložkový neutrální silikonový tmel, vytvrzující vulkanizací vzdušné vlhkosti. Vytváří trvale pevný elastický spoj se schopností zabraňovat šíření ohně.Používá se pro interiéry i exteriéry k těsnění protipožárních zasklívacích a ostatních systémů, i při tmelení potrubních a kabelových průduchů, dilatačních spár v předepjatém betonu, cihelném zdivu, obvodových příček 

Akrylový tmel na sádrokartony E-SHOP