Přijímáme běžné druhy platebních karet.

příčky

sádrokartonové příčky

Základní výhody
  • nízká hmotnost
  • rychlý postup stavby
  • suchý proces výstavby
  • snadná opravitelnost stěn
  • rovinnost konstrukcí
  • neprůzvučnost
  • udržování vnitřního mikroklimatu
  • ekonomická výhodnost


požární odolnost příček

Při požadavcích na zvýšenou požární odolnost příček je tomu obdobně jako u podkroví, t.j. je třeba konstrukce zvolit a provádět dle pokynů v katalogu Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge.

Tyto konstrukce by měla provádět pouze firma, která ja držitelem Certifikátu o způsobilosti k provádění protipožárních konstrukcí Lafarge.
Toto školení zajišťujeme ve spolupráci s firmou Lafarge.

Katalog Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge je k dispizici zde.