Přijímáme běžné druhy platebních karet.

požární odolnosti

požární odolnost

Při požadavcích na zvýšenou požární odolnost podkroví, příček, podhledů, či předstěn je třeba konstrukce zvolit a provádět dle pokynů uvedených v katalogu Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge.
Tyto konstrukce by měla provádět pouze firma, která ja držitelem Certifikátu o způsobilosti k provádění protipožárních konstrukcí Lafarge.

Toto školení zajišťujeme ve spolupráci s firmou Lafarge.

Katalog Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge je k dispozici zde.