Přijímáme běžné druhy platebních karet.

Doprava vlastním autem do 3,5 tuny.

Výměna propan butan 10 kg - 395 Kč s DPH

Tmely pro sádrokarton

Rokoplast 5kg a 20kg


Prášková stavební hmota ze směsi sádry a zušlechťujících přísad zaručujících nízkou objemovou hmotnost a výbornou zpracovatelnost při nízkém obsahu záměsové hmoty. Oblasti použití: Určen pro přípravu výplňového tmele spár (spojů) mezi sádrokartonovými deskami, vyplnění trhlin a spár ve zdivu a v omítce. Je určen pro vnitřní prostředí budov. Není vhodný pro trvalé mokré a vlhké prostředí. 
Spotřeba pro základní tmelení 0,3kg na m2.

Rokofinal 5kg a 15kg

Tmel je určen pro finální úpravu základového tmele.
Spotřeba pro dodatečné tmelení  cca 0,1 kg/m2

Uniflot 25 kg a 5 kg

Sádrový tmel pro tmelení sádrokartonových desek.

Spotřeba 0,3 kg/m2 
Teplota zpracování nad +10 °C
Skladovat v suchu
Doba zpracovatelnosti cca 45 minut